Lektoři

 

JUDr. Marie Salačová

specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a  spoluautorka řady publikací

 

JUDr. Alena Koutná

odbornice na téma daně  z nemovitosti

 

Mgr. Zdeněk Schmied

pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Ing. Václav Benda

specialista na oblast DPH, BVO.CZ s.r.o.

 

Jaroslava Svobodová

účetnictví neziskového sektoru MFČR

 

Jana Chytková

specialistka na problematiku daně z příjmů ze závislé činnosti

 

Ing. Růžena Klímová

zkušená lektorka mzdového účetnictví, autorka řady publikací a odborných článků


Bc. Jan Vavřička

lektor, specialista na problematiku online marketingu, seo konzultant