Ceník služeb

Vedení účetnictví

daňová evidence - FYZICKÉ OSOBY – měsíční paušál

(vč. přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přehled OSSZ a ZP, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani)

500,- Kč

– 2 000,- Kč

a

podvojné účetnictví – PRÁVNICKÉ OSOBY – měsíční paušál

(vč. přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k DPH, přiznání k silniční dani)

od 1 000,- Kč - neplátce DPH

od 2 000,- Kč – plátce DPH

(dle rozsahu účetních dokladů a dohody)

daňové evidence

NEBO za účetní operaci/zápis – řádek v účetním deníku

10,- Kč daňová evidence

15,- Kč podvojné účetnictví – neplátce DPH

20,- Kč podvojné účetnictví – plátce DPH

 

 

Samostatné zpracování daňového přiznání

fyzické osoby (vč. přehledu OSSZ a ZP)

od 1 000,- Kč

 

právnické osoby

od 3 000,- Kč

 

Samostatné zpracování přiznání k silniční dani

Samostatné zpracování přiznání k dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, dani dědické a dani darovací

Samostatné zpracování vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou

500,- Kč – 2000,- Kč (dle náročnosti)

 

Vedení mezd

a

převzetí mezd

převzetí mezd v případě většího počtu zaměstnanců (nad 10)

ZDARMA

50,- Kč/osoba

personální agendy

výpočet mzdy

100 Kč,- / os./měsíční mzda

 

130,- Kč/os./hodinová nebo úkolová mzda

 

potvrzení pro banky, exekutory, … - zaměstnanci

50,- Kč/osoba

 

přihlášení a odhlášení pracovníka (pracovní smlouvy, dodatky k pracovním smlouvám, dohoda o hmotné odpovědnosti, přihlášky na ZP a OSSZ vč. doručení na předmětné orgány státní správy!)

100,- Kč/osoba

 

Vyúčtování daní zaměstnancům za předcházející zdaňovací období

Vyúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků vč. povinných příloh

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Měsíční přehledy za zaměstnance na OSSZ, příslušné ZP (vystavení, doručení na úřady!)

70,- Kč/osoba

300,- Kč

300,- Kč

ZDARMA

 

Návrhy směrnic, návrhy smluv souvisejících s podnikatelskou činností, návrhy oběhu dokladů apod.

300,- Kč/hod.

 

Ekonomické poradenství, controlling

Mzdové a personální poradenství

300,- Kč/hod.

300,- Kč/hod.

 

 

U MĚSÍČNÍCH paušálů je samozřejmostí BEZPLATNÉ zastupování při všech kontrolách na úřadech státní správy na základě plné moci.

Rádi bychom se zaměřili na osobitý přístup k jednotlivým klientům a jejich požadavkům!

Uvedené ceny jsou smluvní.

NEJSME PLÁTCI DPH !